...

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego JAP Petelicka

Definicje:

SKLEP – oznacza sklep internetowy umożliwiający zawieranie umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość bez jednoczesnej obecności obu stron, znajdujący się pod adresem internetowym www.japfashion.pl będący własnością firmy Z&JAP Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wesoła 42/6, 25-353 Kielce

JAP Petelicka – Z&JAP SP Z O O, ul. Ul. Wesoła 42/6, 25-353 Kielce, KRS 0000545032, REGON 360843171, NIP 6572916683

CENA – oznacza wartość brutto umieszczoną przy każdym Towarze Sklepu wyrażoną w polskich złotych i zawierająca podatek VAT, ale nie uwzględniającą kosztów dostawy Towaru.

TOWAR – oznacza: rzeczy ruchome oferowane przez Sklep do sprzedaży detalicznej.

KUPUJĄCY – oznacza: osobę fizyczną lub prawną nabywającą Towar w Sklepie zgodnie z warunkami Regulaminu

ZAMÓWIENIE – oznacza dyspozycję zakupu na Towar złożoną w Sklepie przez Kupującego zgodnie z Regulaminem

DOSTAWCA – oznacza firmę kurierską: DPD lub Pocztę Polską, której JAP zleci dostawę Towaru Kupującemu

KOSZT DOSTAWY – oznacza koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Kupującego między Sklepem, a miejscem wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu

§1 założenia ogólne

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu
2. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
3. Ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT).
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Tabele rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza Towaru.
7. Wszelkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Towarów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 94, poz. 83). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela JAP

§2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie
internetowej www.japfashion.pl lub poprzez zam owienie mailowe na adres jap@japfashion.pl Składając zamówienie poprzez stronę należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.japfashion.pl
3. Podczas wypełniania formularzy, bądź rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku Zamówienie może nie zostać zrealizowane.
4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu Zamówienia.
5. Aby dokonać zmian lub anulować Zamówienie należy skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z obsługą Sklepu. Dane kontaktowe Sklepu dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

§3 Realizacja zamówienia

1. Realizacja Zamówień odbywa się w terminie do 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania środków na koncie bankowym Sklepu z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej
2. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sklep wraz z dokumentem sprzedaży, tj. z rachunkiem lub na życzenie Kupującego JAP może wystawić fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przy składaniu Zamówienia.
3. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez system płatności PAYU lub wpłatą na rachunek bankowy Sklepu:
Z&JAP SP Z O O, ul. Ul. Wesoła 42/6, 25-353 Kielce,
47114020040000330279106879
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o każdej sytuacji skutkującej wstrzymaniem realizacji.
5. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza kurier DPD lub Poczta Polska. Przesyłka zostaje wysłana do 7 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na
rachunku bankowym Sklepu.
8. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.japfashion.pl
9. Koszt zamówienia stanowi sumę zamówienia oraz koszt przesyłki.

§4 Zwrot zamówionego towaru

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
2. Towar zwracany przez Kupującego, w związku z odstąpieniem przez Kupującego od
umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1: – powinien posiadać oryginalne opakowanie
dostarczone przez Sklep, – powinien być kompletny, – powinien posiadać metki,-
nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Kupującego koszt odesłania towaru związanego ze
zwrotem towaru.
5. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie, nie będący w ofercie regularnej sklepu, szyty na miarę lub według niestandardowych parametrów lub niestandardowych materiałów.

§5 Wymiana zamówionego towaru

1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Towaru na inny rozmiar lub model w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi Kupujący.
3. W przypadku wymian realizowanych poza granicę kraju koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
4. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
5. Towar wymieniany przez Kupującego, w związku z odstąpieniem przez Kupującego od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1: – powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez Sklep, – powinien być kompletny, – powinien posiadać metki – nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.
6. Wymiana Towaru następuje w terminie: 10 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

§6 Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są dwuletnią gwarancją producenta.
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) spowodowane działaniem Kupującego, jak również uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
3. Reklamacje Kupujący może składać drogą pocztową na adres podany w potwierdzeniu Zamówienia
4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru (np. paragon, faktura VAT lub elektroniczne potwierdzenie zamówienia w sklepie online).
5. Każdy reklamowany Towar powinien posiadać dołączone oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy, i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres oraz numer zamówienia i wnioskowaną formę rozpatrzenia reklamacji (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot Ceny).
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Kupujący zostanie poinformowany o wyniku reklamacji telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący.

§7 Wysyłki

1. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.
2. Koszt wysyłki na terenie Polski doliczany jest do Ceny i wynosi odpowiednio do cennika wybranej formy wysyłki, podanej w systemie sklepowym
3. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski, Unii Europejskiej, oraz krajów pozaunijnych.
4. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
5. Jeżeli w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia Towaru i w obecności Dostawcy sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz powiadomić o tym fakcie Sklep

§8. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) “RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest firma Z&JAP Sp. z o.o.ul. Ul. Wesoła 42/6, 25-353 Kielce, KRS 0000545032, REGON 360843171, NIP 6572916683
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
4. Sklep gromadzi dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu, adresu e-mail Kupującego jedynie w celu wykonania przez Sklep zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
5. Podanie Danych Osobowych przez Kupującego w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności sklepu na przykład do złożenia przez Kupującego Zamówienia i jego rozliczenia
6. Sklep nie wykorzystuje danych osobowych w celu przekazania ich podmiotom trzecim
7. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa
ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sklepu na adres poczty e-mail:
jap@japfashion.pl
8. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i
informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie
związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§9 Postanowienia końcowe

1. Promocji i rabatów nie można łączyć, chyba, że Regulamin lub regulamin promocji stanowi inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271) oraz ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.